twitter·         Lirik lagu Jirayu (Kao) Laongmanee - Winatee Diao Tao Nun (Just A Second) Ost. Teaser MV(thai version)

·         Gwah ja kob gun ruk gun dtung gee pee
·         Bauk lah tung tee winatee diao tao nun
·         Bai mai mai tun lon long peun
·         Rao gor dtaung glai gun mun nah sia dai
·         Yahk hai tur roo…sia jai
·         Gwah ja kob gun mah dtaung chaiw elah tao rai
·         Gwah ja ruk gun mun nahn kae nai
·         Gwah ja kao jai gun lae pook lae pun mahk mai
·         Glup dtaung teung welah jahk gun saen glai

·         (*) Maung doo bai mai tee ruang long mah soo peun
·         Mai chah mai nahn yung mee bai mai keun mah
·         Jep puat kahng nai hua jai tee dtaung oey kum rum lah
·         Pror roo wah kong mai mee wun glup mah

·         (**) Gwah ja kob gun ruk gun dtung gee pee
·         Bauk lah tung tee winatee diao tao nun
·         Bai mai mai tun lon long peun
·         Rao gor dtaung glai gun mun nah sia dai
·         Yahk hai tur roo…chun sia jai
·         Yahk yoot yung wun welah hai chah hai por tum jai
·         Jup meu chun wai nahn nahn dai mai
·         Gwah ja kob gun ruk gun dtung gee pee
·         Bauk lah tung tee winatee diao tao nun
·         Bai mai mai tun lon long peun
·         Rao gor dtaung glai gun mun nah sia dai tee dtaung jahk gun
·         Num dtah tee mee peua hai tur roo…chun sia jai chun yung ruk tur0 komentar:

Posting Komentar

mp3

Free Music Online
Free Music Online

free music at divine-music.info